Penuntut Ilmu Hendaklah Melazimi Dahan Para Ulama Terutama Pada Masa Berlaku Fitnah Dan Janganlah Dia Meremehkan Nasihat Dan Bimbingan Para Ulama Terhadap Fitnah Yang Berlaku

Penuntut Ilmu Hendaklah Melazimi Dahan Para Ulama Terutama Pada Masa Berlaku Fitnah Dan Janganlah Dia Meremehkan Nasihat Dan Bimbingan Para Ulama Terhadap Fitnah Yang Berlaku

Kata Fadhilat al-Syaikh ‘Abd al-Hamid bin Yahya al-Zu’kuri hafizahullah: “Mengikat manusia dengan para ulama mereka termasuk daripada perkara yang sangat penting. Yang demikian adalah kerana Allah telah memerintahkan kita untuk itu. Firman Allah: Dan firman Allah: Dan firman Allah ‘azza wajalla: Dan tidaklah dakwah Ahli Sunnah Wal Jamaah selamat daripada bidaah dan khurafat, daripada ghuluw […]

Seorang Pendakwah Ke Jalan Allah Seharusnya Jauh Daripada Persangkaan-Persangkaan Yang Buruk Terhadap Saudaranya

Seorang Pendakwah Ke Jalan Allah Seharusnya Jauh Daripada Persangkaan-Persangkaan Yang Buruk Terhadap Saudaranya

[Huraian bagi hadith riwayat Al-Bukhari (2035) dan Muslim (2175)] Kata Fadhilat al-Syaikh ‘Abd al-Hamid bin Yahya al-Zu’kuri hafizahullah: “Di dalam hadith ini ada faedah berkaitan dakwah yang seharusnya difahami betul-betul oleh para pendakwah ke jalan Allah iaitulah apa yang dinyatakan di dalam ucapan baginda: Kerana sesungguhnya persangkaan-persangkaan itu barangkali terdetik [di dalam hati seorang insan] […]

Bahaya Golongan Yang Ingin Membuang Ulama Daripada Bidang Ilmu Jarh Wa Ta’dil

Bahaya Golongan Yang Ingin Membuang Ulama Daripada Bidang Ilmu Jarh Wa Ta’dil

Ditanyakan kepada Fadhilat al-Syaikh ‘Abd al-Hamid al-Zu’kuri hafizahullah: Soalan: Adakah disyaratkan dalam permasalah tabdi’ dan tafsiq persaksian para ulama? Ataukah ia pensyaratan yang batil sebagaimana yang diperkatakan oleh sebahagian orang atas alasan syarat ini tidak ada di dalam Al-Kitab dan sunnah? [Kata mereka] Apa jua syarat yang tidak ada di dalam Al-Kitab dan sunnah maka […]