Kedudukan Ulama Dan Penjelasan Bahawa Orang Yang Tidak Reti Menguruskan Masalah Dakwah Dengan Baik Akan Menyebabkan Keresahan Umat

Kata Fadhilat al-Syaikh ‘Abd al-Ghani al-‘Umari hafizahullah: “Kita memohon kepada Allah azza wajalla agar membalas Al-Syaikh al-Fadhil Abu ‘Amr ‘Abd al-Karim al-‘Umari hafizahullah dengan sebaik-baik kebaikan serta memberkati beliau, ilmu beliau, usaha yang telah beliau jalankan dalam berdakwah kepada Allah tabaraka wata’ala, mengajar saudara-saudara beliau, menasihati mereka dan membimbing mereka. Kita bersyukur kepada beliau atas […]