RISALAH KEPADA ORANG YANG MENINGGALKAN SOLAT

RM14RM15

Judul Asal: Risalat ila Tarik al-Solah
Judul Terjemahan: Risalah Kepada Orang Yang Meninggalkan Solat
Pengarang: Syeikh Sobir bin ‘Abud al-Lahji
Terjemahan: Wan Shahir Bin Wan Perwira
Terbitan: Maktabah Ahmad Publisher
Size: A5
Muka surat: 78


Tentang Buku:

Ini adalah sebuah kitab yang membicarakan tentang hukum-hakam orang yang meninggalkan solat. Di dalamnya terdapat nasihat dan teguran daripada penulis -semoga Allah merahmatinya- khas untuk orang yang meninggalkan solat dan orang yang menikahkan tanggungannya dengan orang-orang yang meninggalkan solat. Kata Syeikh Sobir rahimahullah di dalam risalah ini, halaman 23: “Setelah mukadimah yang sederhana berkaitan fadilat-fadilat solat dan kepentingannya ini, biarkanlah saya mengutuskan risalah yang segera lagi mustahak kepada orang-orang yang meninggalkan solat kerana sesungguhnya jumlah mereka telah menjadi semakin ramai pada hari-hari ini -semoga Allah tidak meramaikan mereka-. Biarkanlah saya menyampaikan risalah ini kepada orang-orang yang meninggalkan solat melalui kalian. Wahai orang-orang yang mendirikan solat! Sesungguhnya ia risalah yang dapat menimbulkan rasa takut. Sesungguhnya ia risalah yang -dengan izin Allah- sampai ke hati-hati, sampai ke hati orang yang Allah ‘azza wajalla menginginkan kebaikan kepadanya..”


Isi Kandungan:

1) Tentang Penulis

2) Mukadimah

3) Fadilat-Fadilat Solat

4) Risalah Kepada Orang Yang Meninggalkan Solat

5) Hukum-Hakam Orang Yang Meninggalkan Solat

6) Nasihat Untuk Yang Menikahkan Orang Yang Meninggalkan Solat

7) Penutup

Weight 0.097 kg
Dimensions 21 × 15 × 1 cm

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RISALAH KEPADA ORANG YANG MENINGGALKAN SOLAT”

Your email address will not be published. Required fields are marked *