ASAS ILMU NAHU, LANGKAH PERMULAAN UNTUK MENGUASAINYA

RM32RM35

339 in stock

Judul: Asas Ilmu Nahu, Langkah Permulaan Untuk Menguasainya
Pengarang: Ustaz Zulhizam bin Mohd Hashim
Terbitan: Maktabah Al-Bahanji
Size: B5
Muka surat: 272


Tentang Buku:

Alhamdulillah, telah siap sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Fadhil Al-Ustaz Zulhizam bin Mohd. Hashim (Pengajar di Darul Quran Wal Hadith, Perlis) tentang asas bahasa arab yang diberikan judul: “Asas Ilmu Nahu, Langkah Permulaan Untuk Menguasainya”. Kitab ini membahas tentang kaedah-kaedah nahu dalam rangka untuk menguasai bahasa Al-Quran dan Hadith, terutamanya bagi pemula dan pelajar.

Kitab ini berbeza daripada kitab-kitab lain di luar sana dari segi penggunaan bahasa oleh penulis yang santai dan sangat mudah difahami, Pembahasannya juga “straight to the point” dan tidak berbelit-belit, penuh dengan contoh dan gambarajah.

Di setiap bab dan fasa di dalam kitab ini disajikan pula dengan slot “Ulangkaji” bagi memantapkan lagi pembelajaran. Boleh dikatakan kitab ini sangat diperlukan oleh pemula dari semua lapisan masyarakat yang berazam untuk menguasai ilmu bahasa arab. Moga dipermudahkan.


Isi Kandungan:

1) Pendahuluan

2) Bab 1

-Perbincangan Ilmu Nahu

-Ulangkaji

3) Bab 2

-Jenis-Jenis Kalimah

-Ismun

-Fe’lun

-Harfun

-Ulangkaji

-Carta Bagi Jenis-Jenis Perkataan

4) Bab 3

-Al-I’rob dan Al-Bina’

-Pengertian I’rob

-Pengertian Bina’

-Ulangkaji

5) Bab 4

-Pembahagian I’rob

-Ulangkaji

-Jadual Bagi Pembahagian I’rob

-Fasa 1

-Tanda-Tanda Rof’un

-Ulangkaji

-Carta Keseluruhan Bagi Bab Rof’un

-Fasa 2

-Tanda-Tanda Nasbun

-Ulangkaji

-Carta Keseluruhan Bagi Bab Nasbun

-Fasa 3

-Tanda-Tanda Jarrun

-Ulangkaji

-Carta Keseluruhan Bagi Bab Jarrun

-Fasa 4

-Tanda-Tanda Jazmun

-Ulangkaji

-Carta Bagi Bab Jazmun

6) Bab 5

-Kalimah-Kalimah Yang Mu’rob

-Perubahan Dengan Menggunakan Baris

-Perubahan Dengan Menggunakan Huruf

-Ulangkaji

-Carta Bagi Bab Mu’robat

7) Bab 6

-Hukum-Hakam Berkaitan Fe’lun

-Fe’lun Madhi

-Fe’lun Amri

-Fe’lun Mudhorei’

-Ulangkaji

-Fasa 1

-Perkara-Perkara Yang Menjadikan Fe’lun Mudhorei’ Mansub

-Ulangkaji

-Carta An-Nawashib

-Fasa 2

-Perkara-Perkara Yang Menjadikan Fe’lun Mudhorei’ Majzum

-Ulangkaji

-Carta Bab Jawazim

8) Bab 7

-Jenis Kalimah Yang Berada Pada Kedudukan Rof’un

-Carta Bagi Al-Marfu’at

-Fasa 1

-Fa’el

-Ulangkaji

-Carta Bagi Bab Fa’el

-Fasa 2

-Naibul Fa’el

-Ulangkaji

-Carta Bagi Naibul Fa’el

-Fasa3

-Al-Mubtada’

-Ulangkaji

-Carta Bagi Mubtada’

-Fasa 4

-Al-Khobar

-Ulangkaji

-Carta Bagi Khobar Mubtada’

-Fasa 5

-Ismun Bagi Kana Dan Saudara-Saudaranya

-Ulangkaji

-Carta Bagi Saudara Kana

-Fasa 6

-Ismun Bagi Inna Dan Saudara-Saudaranya

-Ulangkaji

-Carta Bagi Saudara Inna

9) Bab 8

-Jenis Kalimah Yang Berada Pada Kedudukan Nasbun

-Fasa 1

-Al-Maf’ulu Bih

-Ulangkaji

-Carta Bagi Maf’ulun Bih

-Fasa 2

-Al-Maf’ulul Muthlaq

-Ulangkaji

-Fasa 3

-Dzorfu Zaman

-Ulangkaji

-Fasa 4

-Dzorfu Makan

-Carta Bagi Dzorfun

-Fasa 5

-Al-Hal

-Fasa 6

-At-Tamyiz

-Fasa 7

-Al-Mustatsna Dengan Illa

-Fasa 8

-La An-Nafiyah Lil Jins

-Ulangkaji

-Fasa 9

-Al-Munada

-Ulangkaji

-Carta Bagi Munada

-Fasa 10

-Al-Maful Li Ajlih

-Fasa 11

-Al-Maf’ul Ma’ah

10) Bab 9

-Jenis Kalimah Yang Berada Pada Kedudukan Jarrun

-Ulangkaji

-Carta Bagi Al-Majrurat

11) Bab 10

-At-Tawabi’

-Fasa 1

-An-Na’tu

-Ulangkaji

-Carta Bagi An-Na’tu

-Fasa 2

-Al-‘Athfu

-Ulangkaji

-Fasa 3

-At-Taukid

-Ulangkaji

-Carta Bagi Taukid

-Fasa 4

-Al-Badal

-Ulangkaji

-Carta Bagi Badal

-Carta Bagi Bab Tawabi’

12) Penutup

13) Rujukan

14) Isi Kandungan


Dengarkan 35 rakaman daurah buku “Asas Ilmu Nahu, Langkah Permulaan Untuk Menguasainya” yang disampaikan sendiri oleh penulis, Ustaz Zulhizam bin Mohd Hashim di Darul Quran Wal Hadith, Bukit Jernih, Perlis. Buku setebal 272 muka surat ini disyarah oleh beliau dengan syarahan yang baik, jelas, dan mudah. Ia amat sesuai untuk para pemula yang hendak mula mempelajari ilmu Bahasa Arab khususnya Ilmu Nahu yang dengannya dapat difahami akan kalam Allah, kalam Rasul sallallahu ‘alaihi wasallam dan kitab-kitab para ulama.

Playlist Daurah Asas Ilmu Nahu

Weight 0.469 kg
Dimensions 25.5 × 17.5 × 1.5 cm

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ASAS ILMU NAHU, LANGKAH PERMULAAN UNTUK MENGUASAINYA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *