Mengambil Pelajaran Daripada Kejadian Kumpulan Qadariyyah Ma’bad al-Juhani

Kata Imam Muslim bin Hajjaj Al-Naisaburi rahimahullah di dalam kitab Sahih beliau (1/37):

Maksudnya: “Telah menceritakan kepada saya Abu Khaithamah Zuhair bin Harb, dia berkata: “Telah menceritakan kepada kami Waki’ daripada Kahmas daripada ‘Abd Allah bin Buraidah daripada Yahya bin Ya’mar, dia berkata:

“Orang yang pertama sekali berbicara tentang pengingkaran kepada takdir di Basrah ialah Ma’bad al-Juhani. Maka saya dan Humaid bin ‘Abd al-Rahman al-Himyari berangkat untuk melakukan haji atau umrah lalu kami mengatakan:

“Kalau kita dapat bertemu dengan salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam nescaya kita akan bertanyakan kepadanya tentang apa yang diperkatakan oleh mereka itu tentang takdir.”

Lalu secara kebetulan kami terserempak dengan ‘Abd Allah bin ‘Umar bin al-Khattab di dalam masjid maka kami pun mengelilingi beliau, salah seorang daripada kami di sebelah kanannya dan seorang lagi di sebelah kirinya. Dan saya tahu bahawa sahabat saya itu akan menyerahkan urusan percakapan kepada saya, maka saya pun berkata:

“Wahai Abu ‘Abd al-Rahman, sesungguhnya telah muncul di tempat kami orang-orang yang suka membaca Al-Quran dan rajin mencari kedalaman ilmu -dan disebutkan lagi beberapa kelebihan mereka- akan tetapi mereka mendakwa bahawa takdir tidak ada dan bahawasanya segala urusan adalah “unuf” (iaitu terjadi dengan sendirinya, tidak didahului oleh takdir dan ilmu Allah).

Lalu beliau berkata: “Apabila kamu berjumpa dengan orang-orang itu, beritahukanlah kepada mereka bahawa aku berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dariku. Demi Zat yang ‘Abd Allah bin ‘Umar bersumpah dengan-Nya! Kalau seandainya salah seorang daripada mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia menginfakkan emasnya itu, nescaya Allah tidak akan menerima sedekah itu daripadanya sehinggalah dia beriman dengan takdir.”

Faedah:

1) Di dalamnya terdapat dalil bahawa yang pertama sekali berbicara tentang pengingkaran kepada takdir di Basrah ialah Ma’bad Al-Juhani.

2) Di dalamnya terdapat dalil akan disyariatkan untuk bertanya tentang perkara yang musykil atau bertanya dengan tujuan mengajarkan [ilmu] kepada manusia.

3) Di dalamnya terdapat dalil bahawa selayaknya bagi orang yang bertanya untuk bersikap lemah-lembut dengan pertanyaannya.

4) Di dalamnya terdapat dalil bahawa seseorang yang membaca Al-Quran terkadang merupakan orang yang jahil sekiranya dia tidak ditarbiyah di sisi para ulama sunnah.

5) Di dalamnya terdapat dalil akan disyariatkan untuk mengumumkan hajr (boikot) ke atas ahli bidaah.

6) Di dalamnya terdapat dalil bahawa semata-mata menuntut ilmu tanpa [berpegang teguh dengan] sunnah tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat kepada pemiliknya bahkan ia mendatangkan kemudaratan ke atasnya pada urusan agamanya.

7) Di dalamnya terdapat dalil akan pentingnya kembali kepada para ulama dalam perkara mu’dhalat (hal-hal yang samar lagi membingungkan).

8) Di dalamnya terdapat dalil akan keutamaan para ulama dan bahawasanya mereka melihat kepada dalil (iaitu: menilai sesuatu berdasarkan dalil-dalilnya).

9) Di dalamnya terdapat dalil bahawa golongan Qadariyyah tersebut merupakan orang-orang kafir kerana mereka mengingkari ilmu Allah. Dan telah pupus mazhab mereka ini.

10) Di dalamnya terdapat dalil akan pentingnya memberikan perhatian kepada mempelajari agama yang Allah telah ciptakan kita untuk itu.

11) Di dalamnya terdapat dalil akan kewajipan berlepas diri daripada perkara-perkara bidaah dan para pelakunya.

12) Di dalamya terdapat dalil bahawa Ibn ‘Umar dahulunya berpandangan akan kufurnya puak Qadariyyah tersebut.

13) Di dalamnya terdapat dalil bahawa puak Qadariyyah yang disebutkan di dalam hadith ini, mereka adalah para penuntut ilmu, bukan para ulama.

14) Di dalamnya terdapat dalil untuk tidak terburu-buru mengingkari suatu perkara sebelum ia terjadi selama para ulama masih ada sehinggalah mereka (para ulama) yang mengeluarkan hukum terhadap perkara tersebut meskipun telah nyata bagi seorang penutut ilmu akan pengingkarannya. Yang semisal dengan ini juga adalah kisah orang-orang di masjid Bani Hanifah dan apa yang berlaku di antara mereka dengan Abu Musa dan Ibn Mas’ud.

15) Di dalamnya terdapat dalil akan keutamaan para sahabat dan keutamaan ilmu mereka.


Faedah-faedah ini dinukil daripada Syarh al-Arba’in al-Nawawiyyah (h. 55-61) karya Syeikh Yahya bin ‘Ali al-Hajuri hafizahullah.

Baca versi panjang di sini: https://t.me/maktabahahmad_publisher/731

Terjemahan oleh: Wan Shahir bin Wan Perwira

Ikuti Channel Telegram kamihttps://t.me/maktabahahmad_publisher

Comments (0)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *